O NAMA

Od kako je februara 2000. otvoren javni prostor REMONT - nezavisne umetničke asocijacije, paralelno sa svim aktivnostima (galerija, izdavanje magazina, organizovanje radionica), prikupljana je dokumentacija o umetnicima kao posledica istraživanja o recentnom umetničkom stvaralaštvu kako u Srbiji, tako i u regionu. U našoj ad hoc formiranoj arhivi nalazi se veliki broj kataloga, knjiga, portfolia, CD-a koji predstavljaju vredan dokument o dešavanjima na aktuelnoj domaćoj i regionalnoj umetničkoj sceni. Potvrdu vrednosti onoga što posedujemo govori i činjenica da gotovo redovno imamo posete domaćih i stranih kustosa i novinara, koji se i u takvoj ne baš sređenoj "bazi" informišu o svemu onom što ih interesuje kada su u pitanju umetnici, umetnički događaji, publikacije koje su vezane za oblast vizuelnih umetnosti. U saradnji sa katedrama za Istoriju moderne umetnosti i katedrom za Muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, angažovani su studenti - mladi istoričari umetnosti u sređivanu ove dokumentacije. Jedan od rezultata njihovog rada predstavlja i postavljanje web baze podataka sa osnovnim informacija o umetnicima (biografije, popisi izložbi, preview-i najznačajnijih radova) koji su aktivni od 2000. godine. Cilj projekta je dostupnost informacija širem krugu lokalnih i internacionalnih art profesionalaca.

 

DOKUMENT 2000 je baza podataka o aktuelnoj savremenoj umetničkoj produkciji u Srbiji nakon 2000. godine. Predstavljeni umetnici su sarađivali i sarađuju sa REMONT- nezavisnom umetničkom asocijacijom www.remont.net. Na web strani su dostupna skraćena portfolia izabranih autora a prošireni podaci kao i portfolia većeg broja autora u elektronskoj formi nalaze se na DVD diskovima u prostorijama REMONT-a. Baza se kontinuirano dopunjava, a podatke možete pretraživati po ključnim rečima.